ПОСТАНОВИ І РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ здійснення адвокатської діяльності опубліковані російською мовою

Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «H. проти Бельгії »(H. v. Belgium) від 28 жовтня 1987, § 47 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 8-41;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Артіко проти Італії» (Artico v. Italy) від 13 травня 1980, § 33 // Європейський Суд з прав людини. Вибрані рішення: У 2 т. Т.1 / Голова редакційної колегії – доктор юридичних наук, професор В.А. Туманов. – М .: Видавництво НОРМА, 2000.- с. 318-327;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» (John Murray v. The United Kingdom) від 8 лютого 1996 р § 63 // Європейські стандарти в постановах Конституційного Суду Російської
Європейського Суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) від 25 березня 1999 року § 55 // Європейський Суд з прав людини: Вибрані постанови 1999-2001 рр. та коментарі / Под ред. Ю.Ю.Берестнева і А.О.Ковтуна.-М.: Юрід.літ., 2002.-с.388-408;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Імбріоша проти Швейцарії» (Imbrioscia v. Switzerland) від 24 листопада 1993, § 42 // Європейські правові стандарти в постановах Конституційного Суду Російської Федерації / Отв.ред.Ю.Ю.Берестнев.-М.: Юрід.літ., 2003.-с.520-534; Judgment Tripodi v. Italy of 22 February 1994, Series A no. 281-B, § 30;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Касадо Кока проти Іспанії» (Casado Coca v. Spain), від 24 лютого 1994 р § 39 // Європейський Суд з прав людини. Вибрані рішення: У 2 т. Т.1 / Голова редакційної колегії – доктор юридичних наук, професор В.А.Туманов.-М .: Видавництво НОРМА, 2000.-С.832-839;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Куаранта проти Швейцарії» (Quaranta v. Switzerland) від 24 травня 1991 р § 27 // Європейські правові стандарти в постановах Конституційного Суду Російської Федерації / Відп. ред. Ю.Ю. Берестнєв. – М .: Юрід.літ., 2003. – c.449-464;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey) від 25 травня 1998 року, § 165 // Європейський Суд з прав людини. Вибрані рішення: У 2 т. Т.2 / Голова редакційної колегії – доктор юридичних наук, професор В.А.Туманов.-М .: Видавництво НОРМА, 2000.-С.509-533;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Ле Конт, Ван Льовен і Де Мейєр проти Бельгії» від 23 червня 1981 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 42-47;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Мігонь проти Польщі» від 22 червня 2002 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 109-133;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Німітц проти Німеччини» (Niemietz v. Germany) від 16 грудня 1992, § 29 // Європейський Суд з прав людини. Вибрані рішення: У 2 т. Т.1 / Голова редакційної колегії – доктор юридичних наук, професор В.А.Туманов.-М .: Видавництво НОРМА, 2000.-С.768-773;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Пакеллі проти Федеративної Республіки Німеччини» (Pakelli v. Germany) від 25 квітня 1983, § 31 // Європейський Суд з прав людини. Вибрані рішення: У 2 т. Т.1 / Голова редакційної колегії – доктор юридичних наук, професор В.А. Туманов. – М .: Видавництво НОРМА, 2000. – с. 422-429;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Езелін проти Франції» (Ezelin v. France) від 18 березня 1991 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 61-83;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Ейрі проти Ірландії» (Airey v. Ireland) від 9 жовтня 1979 р § 26 // Європейський Суд з прав людини. Вибрані рішення: У 2 т. Т.1 / Голова редакційної колегії – доктор юридичних наук, професор В.А.Туманов.-М .: Видавництво НОРМА, 2000.-С.271-287;
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі «Елджі та інші проти Туреччини» від 13 листопада 2003 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 155-159.
Постанова Європейського Суду з прав людини у справі № 32911/96 «Мефтах та інші проти Франції» (Meftah and others v. France) від 26 липня 2002 р § 45 // Путівник по прецедентною практикою Європейського Суду з прав людини за 2002 рік ./ [науч. ред. – Сост. Берестнєв Ю.Ю., Виноградів М.В .; пров. з англ. – Власіхін В.А.]. – М .: Моск. клуб юристів, 2004. – с. 139-142;
Рішення Європейського Суду з прав людини щодо прийнятності № 54711/00 у справі «Тропкінс проти Латвії» (Tropkins v. Latvia) від 3 травня 2001 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 48-60;
Рішення Європейського Суду з прав людини щодо прийнятності «Шарль Луї де Мерод проти Бельгії» від 22 травня 2001 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 95-100;
Рішення Європейського Суду з прав людини щодо прийнятності № 53146/99 у справі «Хуртер проти Швейцарії» від 21 лютого 2002 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 134-142;
Рішення Європейського Суду з прав людини щодо прийнятності № 24960/94 у справі «Папоулкос проти Греції» (Papoulkos v. Greece) від 11 січня 1995 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 144-147;
Рішення Європейського Суду з прав людини щодо прийнятності № 57032/00 у справі «Перейра Таксейра де Арагао проти Португалії» (Pereira Texeira de Aragao v. Portugal) від 5 травня 2000 // Глаша А.А. «Адвокатура та адвокатська діяльність в рішеннях Європейського Суду з прав людини. / Адвокат. Палата р Москви [и др.] – М .: Лігалорбіс, 2004. – с. 148-154.
Даний огляд рекомендований адвокатам для використання по захисту своїх прав.